Gift set 90

Gift set: กระเป๋า + แก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ + แก้วใส + สมุดโน็ต

BAG0037  – กระเป๋าเอกสารทรงตั้ง

G0020 – แก้วน้ำใส
สี: ใส-ชมพู, ใส-ฟ้า, ใส-ครีม, น้ำตาล-น้ำตาล, ดำ-เขียว, ดำ-น้ำตาล

G0021 – แก้วกาแฟเก็บอุณหภูมิ
วัสดุ: Stanless 304
สี: ดำ กรม น้ำตาล

สมุดโน็ต สี:  ดำ น้ำตาล กรม เขียว