Gift set 86

Gift set: ผ้าห่ม + แก้วใส + สมุดโน็ต

ผ้าห่ม
3.5 ft.
สี: ชมพู เทา ฟ้า

G0020 – แก้วน้ำใส
สี: ใส-ชมพู, ใส-ฟ้า, ใส-ครีม, น้ำตาล-น้ำตาล, ดำ-เขียว, ดำ-น้ำตาล

สมุดโน็ต สี:  ดำ น้ำตาล กรม เขียว