Gift Set 29

Gift set: แก้วน้ำใส + สมุดโน็ต

แก้วน้ำใส สี: ดำ-เขียว, น้ำตาล-น้ำตาล, ดำ-น้ำตาล, ใส-ชมพู, ใส-ฟ้า, ใส-ครีม

สมุดโน็ต สี:  ดำ น้ำตาล กรม เขียว