กระเป๋าเอกสาร 11

สี :
– กระเป๋าสีครีม/ฝาและสายสีดำ
– กระเป๋าสีครีม/ฝาและสายสีเขียว
– กระเป๋าสีครีม/ฝาและสายสีน้ำตาลอ่อน
– กระเป๋าสีครีม/ฝาและสายสีเทาเข้ม
– กระเป๋าสีครีม/ฝาและสายสีกรม
– กระเป๋าสีครีม/ฝาและสายสีน้ำตาลเข้ม
– กระเป๋าสีเทา/ฝาและสายสีดำ
– กระเป๋าสีเขียว/ฝาและสายสีครีม