กระเป๋าเอกสาร 12

สี :
– กระเป๋าสีครีม/สายสีแดง
– กระเป๋าสีกรม/สายสีดำ
– กระเป๋าสีน้ำตาล/สายสีดำ
– กระเป๋าสีเขียวขี้ม้า/สายสีดำ
– กระเป๋าสีครีม/สายสีเบจ
– กระเป๋าสีแทน/สายสีดำ
– กระเป๋าสีแทน/สายสีน้ำตาล
– กระเป๋าสีครีม/สายสีน้ำตาล
– กระเป๋าสีครีม/สายสีเทา