กระเป๋าเอกสาร 10

สี :

– กระเป๋าสีครีม/สายสีกรม
– กระเป๋าสีครีม/สายสีเทา
– กระเป๋าสีครีม/สายสีน้ำตาล
– กระเป๋าสีครีม/สายสีดำ
– กระเป๋าสีเทา/สายสีดำ