กระเป๋าล้อลาก หน้าเรียบสี่เหลี่ยม

ขนาด 18, 20 นิ้ว