กระบอกสแตนเลส 900 ml.

ความจุ : 900 ml.

เก็บร้อน เย็น