แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

ปริมาณ : 40 ml ไม่รวมแอลกอฮอล์

ปริมาณ : 20, 30 ml ไม่รวมแอลกอฮอล์

ปริมาณ : 30, 50, 100, 150 ml ไม่รวมแอลกอฮอล์

ปริมาณ : 30, 100 ml ไม่รวมแอลกอฮอล์

ปริมาณ : 30, 50, 80, 100, 120 ml ไม่รวมแอลกอฮอล์