แสดง %d รายการ

กระบอกน้ำพลาสติก พร้อมที่ใส่ยาข้างขวด ถอดออกได้